Սեպտեմբերի 17, 2016
Culture Counts Foundation

Culture Counts Հիմնադրամը` շահույթ չհետապնդող, բարեգործական ձեռնարկություն է, որը հիմնադրվել է  2014 թ.-ի մարտին Գերմանիայում: Հիմնադրամի նպատակն է` կառուցողական լրագրության խրախուսումը, տարածումը եւ ուսուցումը ճգնաժամում գտնվող երկրներում եւ Գերմանիայի Դաշնությունում: Հիմնադրամի գործունեության հիմնական թեմաներն են խաղաղարար նախաձեռնությունները, կայուն զարգացումը եւ մշակութային բազմազանությունը:

Կայքը` www.culture-counts.de