Հունվարի 21, 2016
crisp

CRISP-ը Բեռլինում հիմնված անկախ, անկուսակցական եւ ոչ կրոնական կազմակերպություն է: Այն հիմնադրվել է 2007 թ.-ին՝ հակամարտությունների կարգավորման նպատակով Կոնֆլիկտի մոդելավորում խաղ-մեթոդի փոփոխման եւ օգտագործման գաղափարի ներքո: Կազմակերպությունն իր ծավալած աշխատանքով հետապնդում է նպատակներ. խթանել միջազգային եւ միջմշակութային փոխըմբռնումը, հանդուրժողականությունն ու ժողովրդավարական արժեքների տարածումը՝ կոնֆլիկտային երկրներում եւ տարածաշրջաններում:

CRISP-ը խթանում է ոչ բռնի ճանապարհով կոնֆլիկտների լուծման մշակույթը:

2010-ից CRISP-ը Եվրոպական կամավորական ծառայության (EVS) շրջանակներում հաստատված ուղարկող եւ հյուրընկալող կազմակերպություն է:

Կայք՝ http://www.crisp-berlin.org/